Werkwijze

Hebt u psychische hulp nodig en wilt u voor de behandeling van uw klachten in aanmerking komen voor een vergoeding door uw verzekering? Gaat u dan altijd eerst naar uw huisarts. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen en kan u vervolgens doorverwijzen naar de Psychologen Praktijk Rina Bakker. Een verwijsbrief is noodzakelijk om voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Aanmelding:

U kunt op een aantal manieren contact opnemen met de Psychologen Praktijk Rina Bakker

U kunt bellen met 06 - 271 96 204. Krijgt u de voicemail dan kunt u een boodschap met uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan op dezelfde dag nog teruggebeld.
U kunt een mailtje sturen naar info@psychologenpraktijk-rinabakker.nl met uw gegevens. U wordt dan desgewenst via de mail of telefonisch benaderd voor het maken van een eerste afspraak.
U kunt het aanmeldingsformulier op deze website invullen. Ook dan zal binnen 24 uur contact met u worden opgenomen.
U kunt zich door de huisarts laten aanmelden bij de Psychologen Praktijk Rina Bakker. Wij zullen dan contact met u opnemen.


Intake:

De intake is in de eerste plaats een kennismaking en een mogelijkheid voor u om uw verhaal te doen.  Samen met u wordt in kaart gebracht wat er aan de hand is. Wat zijn uw klachten,  wat zou u graag willen bereiken en wat verwacht u van de behandeling? Het is van belang om uw klachten in een breed perspectief te bekijken dus ook uw persoonlijke omstandigheden, levenservaringen en persoonlijkheid komen hierbij aan bod. Uw behandelaar maakt tijdens het gesprek een inschatting van de problematiek en de ernst ervan en zal u aan het einde van het gesprek hiervan deelgenoot maken.
Tevens wordt dan met u besproken op welke manier uw doel kan worden bereikt en hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Ook wordt er op dat moment gekeken of u zich voldoende gehoord en op uw gemak voelt om over te gaan tot de start van de behandeling. U kunt hierover natuurlijk ook later een beslissing nemen. De intake is een onderdeel van het behandeltraject en als zodanig dus niet kosteloos. Mocht u besluiten om na het eerste gesprek niet verder te gaan met de behandeling dan wordt het intakegesprek door de behandelaar gedeclareerd als een onvolledig behandeltraject en zal dit ten koste gaan van uw eigen risico. U heeft echter ook de mogelijkheid om dit buiten de verzekering te houden en de kosten van het gesprek zelf te betalen. Wanneer u uw eigen risico niet heeft gebruikt is dit voor u de meest gunstige optie. U kunt dit met uw behandelaar bespreken.

Besluit u om door te gaan met de behandeling dan ontvangt u twee vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn naast de intake onderdeel van de diagnostiek en geven belangrijke aanvullende informatie om uiteindelijk tot een gedegen diagnose te komen. Deze diagnose is op haar beurt weer van belang voor het uiteindelijke behandelplan.

Behandeling:

Zoals u kunt lezen onder het hoofdstukje Behandelmethodieken, heeft u  de keus uit verschillende vormen van therapie. Meestal zal gebruik worden gemaakt van een combinatie van de genoemde methodieken om tot een goede, op de individu gerichte, behandeling te komen. Dit wordt beschreven in een behandelplan. De behandeling is naast analytisch (hoe is de klacht ontstaan) ook altijd oplossingsgericht (hoe kunnen we komen tot een vermindering van de klacht) van aard. Het doen van oefeningen, binnen en/of buiten de behandelkamer, kan onderdeel zijn van de behandeling. Deze oefeningen zijn altijd toegesneden op het verhaal van de client.  Het is immers van belang dat ze leiden tot positieve ervaringen en uiteindelijk tot een afname van de klacht. Tijdens de gesprekken is er altijd ruimte voor de client om vragen te stellen. Ook zal ik als behandelaar de voortgang van de behandeling in de gaten houden en regelmatig even checken of we nog op de goede weg zitten.

Afhankelijk van uw functioneren in de loop van de behandeling en rekening houdend met het afgesproken behandeltraject  en de mogelijkheden hierin zal een behandeling worden afgesloten of worden verlengd.

Afsluiting:

Vlak voor het afsluitende gesprek wordt u wederom gevraagd twee vragenlijsten in te vullen. De eerste vragenlijst is bedoeld als een (objectieve) nameting om te kijken of de behandeling het gewenste effect heeft gehad. De tweede vragenlijst is een zogenaamd cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt door uw zorgverzekeraar verplicht gesteld en geeft een beeld hoe u de behandeling en de behandelaar heeft ervaren. Tevens helpt deze informatie mij om de zorg en de dienstverlening binnen de praktijk waar nodig te verbeteren.

Indien uw behandeling volledig vergoed wordt (m.u.v. uw eigen risico) dan zal de behandelaar pas na het afsluiten van de behandeling overgaan tot de declaratie van het behandeltraject bij uw zorgverzekeraar.

Contact

Contact

U kunt zich voor een eerste gesprek aanmelden bij Psychologen Praktijk Rina Bakker door te bellen of onderstaand formulier...

meer informatie
Behandelmethoden

Behandelmethoden

Om tot een adequate behandeling van uw klachten te komen is het naast het creëren van een veilige, open sfeer van belang....

meer informatie
Basis Generalistische GGZ

Basis-GGZ

Sinds 1 januari 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) veranderd in een stelsel met een Generalistische Basis GGZ.

meer informatie
Dit is de invloed van Corona op onze mentale gezondheid

Dit is de invloed van Corona op onze mentale gezondheid

 Neem een doorsnee straat in Nederland, en achter iedere voordeur vind j...

Lees meer

Rina heeft mij erg goed geholpen. Ze is empatisch, analytisch en kritisch

R.
R.

Rina, bedankt voor alle gesprekken, ik heb er veel aan (gehad)!

C.
C.

Rina, ik wil je heel hartelijk danken voor de fijne gesprekken en je hulp

R.
R.

Lieve Rina, bedankt dat je met mij meeliep in het afgelopen jaar, dat je mij hebt geleerd lief te zijn voor mijzelf en...

J
J

Rina, ontzettend bedankt voor je hulp de afgelopen maanden. Je open blik, praktische adviezen en persoonlijke noot, heb...

K
K

Een gebroken vrouw stapte de eerste keer jouw praktijk binnen maar bij ons afscheid sta ik rechtop, beide benen op de grond,..

R
R

Bedankt voor de soms lastige maar bovenal fijne en leerzame gesprekken!

S
S

In de afgelopen periode heb je me flink aan het denken gezet. Dat was hard nodig, dankjewel! Door veel zaken op een rijtje...

G
G

Lieve Rina, bedankt dat je me handvaten gaf om verder te gaan.

E
E

Bedankt dat je me serieus nam, dat je me gezien hebt en dat je me geholpen hebt zelf weer aan de toekomst te werken.

R.
R.