Basis Generalistische GGZ

Sinds 1 januari 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) veranderd in een stelsel met een Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en een Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

De GBGGZ omvat de vroegere eerstelijns psychologische zorg en een deel van de tweedelijns zorg.

U komt voor zorg binnen de GBGGZ in aanmerking als er sprake is van lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Daarbij is er door de huisarts tenminste een vermoeden uitgesproken van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot geringe beperking van het functioneren. Te denken valt aan klachten in de vorm van angstgevoelens, depressie, dwanghandelingen en/of dwanggedachten, eetproblemen, persoonlijkheidsproblemen zoals onzekerheid en een laag zelfbeeld, slaapproblemen, verwerkingsproblemen (rouw), burn out, werkproblemen en relatieproblemen.

Tevens kunt u voor zorg binnen de GBGGZ in aanmerking komen als het gaat om ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling maar wel een langdurige begeleiding behoeft.

Voor meer informatie hierover en informatie met betrekking tot de mogelijkheden tot vergoeding van psychologische hulp binnen de GBGGZ verwijs ik naar de vergoedingen en naar de website www.invoeringbasisggz.nl

LET OP: Vanaf 1 januari 2022 wordt het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Een nieuwe manier van bekostiging voor de GGZ. Voor u als client heeft dit gevolgen voor het eigen risico en de manier waarop wordt gedeclareerd. Meer informatie vindt u onder de volgende link: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? - LVVP

Contact

Contact

U kunt zich voor een eerste gesprek aanmelden bij Psychologen Praktijk Rina Bakker door te bellen of onderstaand formulier...

meer informatie
Behandelmethoden

Behandelmethoden

Om tot een adequate behandeling van uw klachten te komen is het naast het creëren van een veilige, open sfeer van belang....

meer informatie
Werkwijze

Werkwijze

Hebt u psychische hulp nodig en wilt u voor de behandeling van uw klachten in aanmerking komen voor een vergoeding door uw....

meer informatie
Dit is de invloed van Corona op onze mentale gezondheid

Dit is de invloed van Corona op onze mentale gezondheid

 Neem een doorsnee straat in Nederland, en achter iedere voordeur vind j...

Lees meer

Rina heeft mij erg goed geholpen. Ze is empatisch, analytisch en kritisch

R.
R.

Rina, bedankt voor alle gesprekken, ik heb er veel aan (gehad)!

C.
C.

Rina, ik wil je heel hartelijk danken voor de fijne gesprekken en je hulp

R.
R.

Lieve Rina, bedankt dat je met mij meeliep in het afgelopen jaar, dat je mij hebt geleerd lief te zijn voor mijzelf en...

J
J

Rina, ontzettend bedankt voor je hulp de afgelopen maanden. Je open blik, praktische adviezen en persoonlijke noot, heb...

K
K

Een gebroken vrouw stapte de eerste keer jouw praktijk binnen maar bij ons afscheid sta ik rechtop, beide benen op de grond,..

R
R

Bedankt voor de soms lastige maar bovenal fijne en leerzame gesprekken!

S
S

In de afgelopen periode heb je me flink aan het denken gezet. Dat was hard nodig, dankjewel! Door veel zaken op een rijtje...

G
G

Lieve Rina, bedankt dat je me handvaten gaf om verder te gaan.

E
E

Bedankt dat je me serieus nam, dat je me gezien hebt en dat je me geholpen hebt zelf weer aan de toekomst te werken.

R.
R.